Úprava vyučování během přijímacích zkoušek 12. a 13. dubna 2018

přidáno: 9. 4. 2018 1:31, autor: Roman Hronek   [ aktualizováno 9. 4. 2018 1:31 ]

čtvrtek 12. 4. 2018

         studijní volno: 2A, 2B, 6A8

 

pátek 13. 4. 2018

         studijní volno: 1A8, 2A8, 3A8, 4A8, 4B8, 5A8, 5B8, 1A, 1B

 

Během studijního volna budou mít žáci výše uvedených tříd odhlášené obědy ve školní jídelně. 

V případě zájmu o stravování je nutné oběd individuálně přihlásit. Strávník v tom případě hradí 

celou cenu oběda, tzn. včetně režijních a mzdových nákladů školní jídelny.

 

 Ostatní třídy se učí vždy podle platného rozvrhu, případně upraveného v rámci suplování.

 

 V Benešově 9. 4. 2018

 

 

                                                               Mgr. Roman Hronek v.r.

                                                                        ředitel školy