Oznámení o vyhlášení volného dne 7. 5. 2018

přidáno: 24. 4. 2018 0:27, autor: Roman Hronek   [ aktualizováno 24. 4. 2018 0:27 ]

Ředitel školy vyhlašuje na základě §24 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (“školský zákon”) v aktuálním znění a §2 odst.5 vyhlášky 16/2005 Sb. o organizaci školního roku v aktuálním znění 

na pondělí 7. května 2018 volný den z organizačních důvodů.

Mgr. Roman Hronek v.r., ředitel školy